LogoProjets_Grenzeloos Competent

Resultaten

Het project Grenzeloos competent

Werkpakketten

Financiering

Grafiek-01-01

Partners

Bekijk de gegevens van onze partners op de contactpagina.

Zusterprojecten

INTERREG-GRENZELOOSTEWERKSTELLEN

Het project Grenzeloos Competent is complementair aan het project Grenzeloos Tewerkstellen. Grenzeloos Tewerkstellen wordt ook gefinancierd binnen het Interreg programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen. Dit project focust op arbeidsbemiddeling en begeleiding richting tewerkstelling, terwijl Grenzeloos Competent de nadruk legt op promotie en opleiding. Beide projecten vullen elkaar aan en versterken elkaars resultaten. Bovendien zijn heel wat organisaties als partner betrokken in beide projecten.

Interreg

INTERREG