LogoProjets_Grenzeloos Competent

Doelstelling

De mobiliteit promoten en opleidingen verzekeren op maat van de jobs

Grenzeloos Competent wil de arbeidsmobiliteit in de grensregio verder versterken opdat nog meer Franstalige werkzoekenden zouden ingaan op één van de West-Vlaamse vacatures. Om de krachten gericht te bundelen, focust het project op drie speerpuntsectoren: de voedingsindustrie, de sector van textiel en nieuwe materialen en de sector van duurzaam bouwen.

Om de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit in deze sectoren te vergroten, zetten de partners van Grenzeloos Competent in op 3 activiteiten:

  • Het promoten van de jobs in de 3 sectoren.
  • Het ontwikkelen van grensoverschrijdende opleidingsprogramma’s voor een vijftal beroepen.
  • Het ondersteunen van kleinere KMO’s bij het aanwerven van grenswerkers.

De economische studiediensten van de drie gebiedsdelen gaan bovendien nauwer samenwerken om het fenomeen van grensarbeid nog beter te monitoren.