LogoProjets_Grenzeloos Competent

Context

Ondernemingen op zoek naar personeel : de harde cijfers

Volgens Arvastat bedroeg de gemiddelde werkloosheidgraad in West-Vlaanderen 5,8% voor 2016. Ook Eurostat bevestigt in de  Labour force survey de lage werkloosheidsgraad tegenover het Europees gemiddelde.

Volgens de cijfers van Eurostat bedroeg  de werkloosheidsgraad voor 2016 in West-Vlaanderen 3,7%. Hiermee scoort West-Vlaanderen veel beter dan de meeste andere West-Europese landen.

In 2016 telde West-Vlaanderen 5,5 niet-werkende werkzoekenden per openstaande vacature. Dit ligt onder de Vlaamse verhouding (7,1). Vooral de arrondissementen Roeselare en Tielt voelen deze arbeidsmarktkrapte met respectievelijk slechts 3,4 niet-werkende werkzoekenden per openstaande vacature.

Hoewel lage werkloosheidscijfers uiteraard positief zijn voor de algemene maatschappelijke welvaart, hebben ze ook een keerzijde. West-Vlaamse ondernemingen ondervinden namelijk steeds meer moeilijkheden bij het vinden van kandidaten voor hun vacatures. Het niet vinden van geschikt personeel wordt door ondernemers steeds vaker aangebracht als één van de belangrijkste belemmeringen voor de verdere groei en expansie van hun bedrijf.

Waar bedrijven zich echter minder bewust van zijn is dat vlak over de (taal)grens, op vaak minder dan 50 kilometer afstand, de werkloosheidsgraad –en dus ook het arbeidsaanbod– heel wat hoger ligt. Zo bedroeg de werkloosheid in Henegouwen 11,8% en in het departement Nord-Pas-de-Calais 13,3% in 2016 (Eurostat).   

Veel West-Vlaamse bedrijven hebben al Franstalige (grens)arbeiders in dienst. Van 2006 tot 2008 groeide het aantal Franse pendelaars dat in West-Vlaanderen kwam werken van 9.707 naar 11.528. Vanaf 2009 stagneerde het aantal pendelaars vanuit Frankrijk. Volgens statistieken van de VAR werkten in 2014 11.143 Fransen aan de andere kant van de grens, waarvan 40% in Zuid-West-Vlaanderen. De populariteit van het werken aan de overzijde van de grens was tot voor kort (1 januari 2012) grotendeels te danken aan het voordelige grensarbeidersstatuut. Maar ook na afschaffing van dit statuut blijft werken in West-Vlaanderen voor Franse werkzoekenden interessant omwille van het grotere aanbod aan jobs en de vaak hogere lonen die Vlaamse bedrijven betalen.