LogoProjets_Grenzeloos Competent

Grensoverschrijdende meerwaarde

Een sterk partnerschap van lokaal betrokken spelers

Voor de realisatie van deze acties kan het project beroep doen op een uitgebreid partnerschap van Vlaamse, Waalse en Franse organisaties. De Vlaamse projectpartners zijn VDAB, Skillliant, Cobot, IPV (Alimento) en UNIZO West-Vlaanderen. Voor Wallonië hebben le Forem, CEFRET, ELEA en IWEPS zich geëngageerd. Aan Franse zijde kan het project rekenen op de inbreng van Entreprendre Ensemble en CIA (projectpartners) en INSEE Nord-Pas-de-Calais, AFPA, IFRIA Nord Pas-de-Calais Picardie, Pôle Emploi Hauts-de-France, CCFI, CUD en CPME59 (geassocieerde partners). Ten slotte zijn ook de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai en de EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale bij het project betrokken.

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen treedt op als projectleider. De kracht van dit project komt voort uit dit grensoverschrijdende partnerschap, de betrokkenheid van de partners en hun individuele expertise rond arbeid voor de betrokken sectoren.

Grenzeloos Competent is een project binnen het Interreg V programma France-Wallonie-Vlaanderen en wordt hierbij voor de helft gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De Provincie West-Vlaanderen, het Waals Gewest en IPV (Alimento) treden op als cofinancierende partners.