LogoProjets_Grenzeloos Competent

8. Observatorium

Om toekomstige acties met voldoende cijfers te onderbouwen, en het beleid van zowel overheden, arbeidsbemiddelingsdiensten, werkgeversorganisaties… af te stemmen op de socio-economische realiteit in de grensregio, zette dit project ook in op een intensieve samenwerking tussen statistische instanties van de drie regio’s: IWEPS (Wa); INSEE (Fr) en POM West-Vlaanderen (Vl).

De werkzaamheden van dit ‘socio-economisch observatorium’ waren gericht op drie types studies:

1.De opmaak van grensoverschrijdende sectorfoto’s

Voor elk van de drie speerpuntsectoren werd een sectorfoto opgemaakt waarin aan de hand van verschillende indicatoren zoals vacatures, vestigingen, loontrekkende tewerkstelling en omzet een beeld wordt geschetst van de sectoren in de grensregio:

Daarnaast werd, bij wijze van kennisborging, ook een draaiboek ontwikkeld waarin voor de gebruikte socio-economische indicatoren omschreven staat waar deze data te vinden zijn in elk van de drie partnerregio’s en hoe zij vergeleken en geïnterpreteerd moeten worden. Het gaat hierbij telkens om open data, wat het mogelijk moet maken om snel en laagdrempelig toegang te hebben tot elkaars cijfers.

2. Pendel in de grensregio: een analyse op basis van statistische bronnen

Om grenspendel in kaart te brengen, bestaan verschillende administratieve bronnen waarop men zich kan baseren. Afhankelijk van het soort bron, kunnen cijfers over pendel verschillen. In beleidsrapporten worden deze bronnen vaak door elkaar gebruikt, waardoor het niet altijd duidelijk is hoe deze cijfers te interpreteren.

Om hier duidelijkheid in te verschaffen, hebben we met het project een overzicht gemaakt van de beschikbare databronnen, met telkens een vermelding van de nodige metadata om cijfers van deze bronnen goed te kunnen interpreteren. Je vindt dit document hier.

3. Pendel in de grensregio: een analyse op basis van mobiele telefoniegegevens

Ten slotte kregen we dankzij Grenzeloos Competent ook de kans om te experimenteren met een heel vernieuwende manier om cijfers over grensoverschrijdende vervoersbewegingen in kaart te brengen. Dit gebeurde door een analyse van de grenspendel te maken op basis van mobiele-telefoniegegevens; data die werden aangeleverd door telecom operatoren Orange en Proximus. De resultaten van de studie tonen interessante tendensen en flows: ze geven aan waar Franse grenswerkers vandaan komen, waar ze de grens oversteken en in welke West-Vlaamse gemeenten ze tewerkgesteld zijn. De resultaten van de studie zijn weergegeven in een Franstalige en een Nederlandstalige Powerpoint Presentatie. Daarnaast werden ook de data zelf ter beschikking gesteld in een Excel document. Die kan je opvragen bij de POM West-Vlaanderen. In de nieuwsrubriek van deze website vind je een artikeltje met een korte omschrijving van de voornaamste resultaten.