LogoProjets_Grenzeloos Competent

7. HR-beleid

Om de krapte op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden, richtte het project Grenzeloos Competent zich niet enkel op werkzoekenden. Ook bedrijfsleiders en HR-medewerkers werden gesensibiliseerd over de mogelijkheden van grensoverschrijdende tewerkstelling. Over de (taal)grens kijken kan een oplossing zijn om je vacatures in te vullen. Om hen in dit zoekproces te ondersteunen, ontwikkelde UNIZO samen met de projectpartners de brochure "Een werknemer vinden over de grens?"

Naast het ontwikkelen van deze brochure, gingen UNIZO en Entreprendre Ensemble ook actief op prospectie bij heel wat bedrijven. Deze bezoeken maakten het mogelijk om de specifieke behoeften van deze bedrijven duidelijk in kaart te brengen en hen te adviseren bij hun HR-initiatieven. In totaal werden in de looptijd van dit project meer dan 200 bedrijven bezocht. Acht bedrijven kregen een meer intensief begeleidstraject om hen te ondersteunen bij hun rekrutering over de grens.