LogoProjets_Grenzeloos Competent.png

Promotie

Promotie van de grensoverschrijdende speerpuntsectoren

De voedingsindustrie, de sector textiel &  nieuwe materialen en de sector van duurzaam bouwen zijn zeer belangrijk voor de tewerkstelling in de regio West-Vlaanderen – Henegouwen – Nord-Pas de Calais. Het gaat om heel wat jobs, en de vraag naar werkkrachten neemt gestaag toe. Nu al kampen deze sectoren echter met een aantal hardnekkige knelpuntberoepen, zoals onderhoudstechnicus, operator, en dakdekker.

Om de instroom van (toekomstige) werkkrachten naar deze sectoren in het algemeen, en de knelpuntvacatures in het bijzonder, te vergroten, zet Grenzeloos Competent volop in op de promotie van de jobs en vacatures in deze drie sectoren. Volgende concrete acties worden ondernomen: 

  • De lancering van een website, waarop de drie sectoren aan bod komen. Zo krijgen werkzoekenden en jongeren meer voeling met de sector. Hierop komen beroepenfilmpjes en sprekende getuigenissen van grenswerkers die een aantrekkelijk beeld geven van tewerkstelling in de sector, alsook het werken aan de andere kant van de grens. De site gaat on line begin 2018
  • Voor elke sector wordt geïnvesteerd in een ‘vitrine’. Deze vitrine is een fysieke locatie die dient als uithangbord voor de sector. Daarin zet de sector zelf haar innovatieve producten en toepassingen, diverse jobs en de bedrijven in de kijker.
  1. Voor de voedingsindustrie investeert de POM West-Vlaanderen in een ‘Joblabo Voeding' dat onderdak vindt in het Huis van de Voeding in Roeselare.
  2. Voor de textielsector investeert Cefret in een vitrine die geïntegreerd wordt in haar opgefrist opleidingscentrum in Moeskroen.
  3. Voor de sector van Duurzaam Bouwen zal de POM West-Vlaanderen in Acasus, het Provinciaal centrum voor duurzaam wonen-bouwen-renoveren te Veurne, aan de slag gaan met informatie over beroepen en opleidingen gelinkt aan duurzaam bouwen.
  • We organiseren ontdekkingsdagen per sector voor een gemengde groep werkzoekenden van de drie regio’s. In de voormiddag plannen we een bezoek aan één van de vitrines met informatie over opleidingen, beroepen, ondernemingen en grensoverschrijdend werk. Daarna bezoeken we een onderneming, afwisselend in Vlaanderen, Wallonië en het noorden van Frankrijk, die vacatures heeft, of die ervaring heeft met grenswerk.
  1. Voor de agrovoedingsindustrie staan de eerste drie data vast : 07.11.2017, 20.02.2017 en 29.05.2018
  2. Voor de textielindustrie staan de eerste drie data ook al vast: 28.11.2017, 22.02.2017 en 05.06.2018.

Bent u geïnteresseerd ? Neem dan contact op met Ingrid Tahon : ingrid.tahon@pomwvl.be