LogoProjets_Grenzeloos Competent

Projectbeheer

De financiële, administratieve en inhoudelijke opvolging van het project is de verantwoordelijkheid van alle partners en gebeurt onder leiding van projectverantwoordelijke POM West-Vlaanderen.

De projectverantwoordelijke bewaakt de voortgang van het project, de samenwerking tussen de partners en het grensoverschrijdend karakter van het project. Ze is tevens het eerste aanspreekpunt voor de autoriteiten van het Interreg V programma.