LogoProjets_Grenzeloos Competent

Observatorium

Grensoverschrijdend, socio-economisch observatorium

Het observatorium vormt de horizontale pijler van het project omdat het de data en informatie levert die de andere werkpakketten ondersteunen bij de uitvoering van hun activiteiten. Het observatorium is geen nieuwe entiteit, maar een grensoverschrijdend samenwerkingsverband tussen de statistische onderzoekscentra van de drie regio's. Met de realisatie van dit observatorium wil het project twee doelstellingen realiseren:

  • de nodige grensoverschrijdende data identificeren, verzamelen, analyseren en ontsluiten en de methodologie waarop dit alles gebeurt evenals de leerlessen neerschrijven in een draaiboek;
  • komen tot een meer structureel samenwerkingsverband tussen de statistische onderzoekscentra van de drie regio’s waardoor ook na afloop van het project data blijvend kan uitgewisseld en gedeeld worden.

Het doel van het observatorium is om kennis op te bouwen en te verfijnen over grensarbeid en tewerkstelling in de grensregio. Op deze manier reikt het project de basis aan voor een gerichter beleid. Dit gebeurt met aanbevelingen, met vertalingen van de aanbevelingen naar regionale en interregionale acties, met de integratie van deze acties in de verschillende beleidsplannen, ...

 

Inhoudelijk wil het observatorium 2 concrete zaken realiseren:

  • De opmaak van grensoverschrijdende sectorfoto’s van de 3 speerpuntsectoren: de opzet bestaat erin om een verkennende analyse op te maken van de sector waaronder een leeftijdspiramide, omzet, toegevoegde waarde, tewerkstelling, vacatures, grensoverschrijdende pendelstromen… en dit telkens voor de regio West-Vlaanderen, Nord-Pas-De-Calais en Henegouwen. Aan de hand van die analyse willen we komen tot nieuwe, grensoverschrijdende inzichten ter ondersteuning van het beleid. Deze drie sectorfoto’s zijn terug te vinden onder de map documenten. Onder deze rubriek is ook het draaiboek met de methodologie en een overzicht van de verschillende grenspendelbronnen terug te vinden.
  • Een kwantitatieve analyse van grenswerk: op basis van diverse bestaande bronnen rond grensoverschrijdende pendel uit België en Frankrijk voeren we een kwantitatieve studie uit om zo de kennis te verruimen rond arbeidsmobiliteit in de grensregio. Deze analyse werd geïntegreerd in de sectorfoto’s. De zoektocht naar nieuwe mogelijke bronnen leidde de werkgroep naar een analyse op basis van mobiele telefoniegegevens om zo de stromen van mogelijke grenspendelaars in kaart te brengen en deze voor een jaar lang te monitoren. Zo kan er meer actuele data en maandelijkse fluctuaties worden geanalyseerd in tegenstelling tot de traditionele databronnnen. Het is de bedoeling om hierbij een kaart op te stellen die deze pendelbewegingen visualiseert.

 

Voor de uitvoering zal een werkgroep socio-economisch observatorium opgericht worden. De kernpartners in deze werkgroep zijn IWEPS, INSEE en de POM West-Vlaanderen ondersteund door partners zoals VDAB, Le Forem, Pôle emploi.