LogoProjets_Grenzeloos Competent

Observatorium

Grensoverschrijdend, socio-economisch observatorium

Het observatorium vormt de horizontale pijler van het project omdat het de data en informatie levert die de andere werkpakketten ondersteunen bij de uitvoering van hun activiteiten. Het observatorium is geen nieuwe entiteit, maar een grensoverschrijdend samenwerkingsverband tussen de statistische onderzoekscentra van de drie regio's. Met de realisatie van dit observatorium wil het project twee doelstellingen realiseren:

  • de nodige grensoverschrijdende data identificeren, verzamelen, analyseren en ontsluiten en de methodologie waarop dit alles gebeurt evenals de leerlessen neerschrijven in een draaiboek;
  • komen tot een meer structureel samenwerkingsverband tussen de statistische onderzoekscentra van de drie regio’s waardoor ook na afloop van het project data blijvend kan uitgewisseld en gedeeld worden.

Het doel van het observatorium is om kennis op te bouwen en te verfijnen over grensarbeid en tewerkstelling in de grensregio. Op deze manier reikt het project de basis aan voor een gerichter beleid. Dit gebeurt met aanbevelingen, met vertalingen van de aanbevelingen naar regionale en interregionale acties, met de integratie van deze acties in de verschillende beleidsplannen, ...

 

 

 

 

Inhoudelijk wil het observatorium 3 concrete zaken realiseren:

  • De opmaak van grensoverschrijdende sectorfoto’s van de 3 speerpuntsectoren: de opzet bestaat erin om een verkennende analyse op te maken van de sector waaronder een leeftijdspiramide, omzet, toegevoegde waarde, tewerkstelling, vacatures, grensoverschrijdende pendelstromen… en dit telkens voor de regio West-Vlaanderen, Nord-Pas-De-Calais en Henegouwen. Aan de hand van die analyse willen we komen tot nieuwe, grensoverschrijdende inzichten ter ondersteuning van het beleid.
  • Een kwantitatieve analyse van grenswerk: op basis van diverse bestaande bronnen rond grensoverschrijdende pendel uit België en Frankrijk voeren we een kwantitatieve studie uit om zo de kennis te verruimen rond arbeidsmobiliteit in de grensregio. Het is de bedoeling om hierbij een kaart op te stellen die deze pendelbewegingen visualiseert.
  • Een kwalitatieve analyse van grenswerk: het is de bedoeling om vanuit kwalitatief oogpunt het fenomeen grensarbeid verder te verfijnen. Dit omvat het identificeren en oplijsten van de onderliggende redenen, obstakels en problemen rond grensarbeid en opleiding. De bekomen gegevens analyseren we en diepen we verder uit. Zo komen we tot een meer gefundeerde kennis en kunnen we duidelijke oplossingen formuleren in de vorm van een werkinstrument, dat zowel door werkgevers, werknemers als arbeidsbemiddelaars kan geconsulteerd worden.

 

Voor de uitvoering zal een werkgroep socio-economisch observatorium opgericht worden. De kernpartners in deze werkgroep zijn IWEPS, INSEE en de POM West-Vlaanderen ondersteund door partners zoals VDAB, Le Forem, Pôle emploi.