LogoProjets_Grenzeloos Competent

HR-beleid

Ondersteuning van het HR-beleid bij ondernemingen in de grensregio

Complementair aan de acties gericht op werkzoekenden, worden werkgevers ook geïnformeerd over de mogelijkheden om over de grenzen heen de geschikte werknemer te vinden.

  • Er wordt werk  gemaakt van een digitale toolbox met FAQ in verband met het aanwerven van een grensarbeider, het onthaal, enz. Daarin geven we concrete antwoorden en verwijzen we naar de geschikte personen ter ondersteuning. Dit instrument zal beschikbaar zijn tegen oktober 2017.
  • Een tweede activiteit zijn BtoB gesprekken met ondernemers van kleine KMO’s (met minder als 50 werknemers) om hen warm te maken voor grensarbeid, als mogelijk antwoord op lang openstaande vacatures.  Die gesprekken gaan van start in augustus 2017. Geïnteresseerd in een afspraak? Mail gerust naar ingrid.tahon@pomwvl.be
  • Tijdens de Infosessies, die vanaf 2018 zijn gepland, lichten experts specifieke vragen verder toe en getuigen werkgevers over hun ervaring met grensarbeid. Concrete data hieromtrent volgen binnenkort.